Bilindiği gibi Milli Marşlar bir milletin bağımsızlığının sembolüdür ve bu marşlarda o milletin yüzlerce yıllık tarihsel geçmişi bulunur. Buna rağmen 1789 Fransız Devrimi öncesi dünyada milli marş geleneği yoktu. Dünyadaki en eski milli marşı 1825’te Milli Marş ilan edilen İngilizlerin God Save the King/Queen (Tanrı Kralı/Kraliçeyi Korusun adlı marştır. Bu gelenek kısa sürede diğer devletler tarafından da benimsenmiş ve her millet kendine ait bir marş kabul etmiştir. Türkler II. Mahmud Dönemi’nden itibaren sultanların dönemlerini kapsayan Mahmudiye Marşı (1809-1838), Mecidiye Marşı (1838-1861), Aziziye Marşı (1861-1876), Hamidiye Marşı (1876-1909) ve Reşadiye Marşı (1909-1918) gibi marşları törenlerde kullanmışlardır. Ancak resmî olarak kullanılmış bir milli marş yoktur. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışıyla birlikte daha ilk günden itibaren bir milli marş gerekliliği kendini hissetmiştir. Bu sebeple Erkan-ı Harbiye (Genelkurmay) Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan milli marş hazırlanması için istekte bulunmuştur. Bakanlık derhal harekete geçerek 7 Kasım 1920’de milli marş için bir yarışma açmıştır. Yarışmaya 724 şiir müracaat etmiştir. Şiir gönderenler arasında Kâzım Karabekir, Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı. Ancak mevcut şiirler bakanlık tarafından istenilen duyguyu yansıtmadığı için uygun bulunmamıştır. Bu esnada Ankara’da bulunan ünlü şair Mehmet Akif yarışma sonunda para ödülü verilmesini uygun bulmadığından yarışmaya katılmamıştır. Durumun öğrenilmesiyle, zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Akif’i Milli Marş yazmaya ikna etmiş ve Akif İstiklal Marşı’nı yazarak bakanlığa teslim etmiştir. Akif’in yazdığı şiir TBMM’de büyük heyecana yol açmış ve 12 Mart 1921’de Milli Marş olarak kabul edilmiştir.

İnönü Muharebelerinin kazanıldığı iyimser ortamda kaleme alınan İstiklal Marşı, aynı zamanda Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık bildirgesi olmuştur. İstiklal Marşı, ortak bir kaderin ürünüdür. Türklerin geçmişlerinden aldıkları güçle hiçbir güce boyun eğmeyeceklerinin ve her türlü saldırıya karşı koyacaklarının taahhüdüdür. Tarihin yazıldığı her dönemde büyük badireler atlatmış Türk milleti yine bir dönüm noktasında bulunmaktadır ve milli birlik ve bütünlükle her türlü güçlüğün üzerinden gelmeye devam etmektedir. Bu sempozyum, Türk milletinin ortak mutabakat metni olan İstiklal Marşı’nı ve onu ortaya çıkaran siyasi ve tarihsel şartları akademik düzeyde tartışma imkanı sağlamayı hedeflemektedir.

2021 yılı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması sebebiyle 27-31 Ekim 2021 tarihinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “İstiklal Marşı” temalı bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumda aşağıdaki konulara yer verilecektir.