Sempozyumun hedef kitlesini iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan biri konuyu akademik olarak ele alacak olan Akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencilerdir. Akademisyenler arasında özellikle edebiyatçılar, dil bilimciler, sosyologlar ve tarihçiler konu ile ilgili araştırmalarını paylaşacaklardır. Sempozyumun ikinci hedef kitlesi ise sivil toplum kuruluşları, lisans öğrencileri, gazeteciler ve konuya ilgi duyan kişilerdir.